ردیف تصویر مدل نوع قیمت
1    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6v/1Ah

 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 1 آمپرساعت
------
2  

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/1.2Ah

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 1.2 آمپرساعت
 
3  

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/2.5Ah

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 2.5 آمپرساعت
 
4    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/2.8Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 2.8 آمپرساعت
 
5    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6v/4.5Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 4.5 آمپرساعت
 
6    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6v/4.5Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 4.5 آمپرساعت
 
7    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/7.0Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 7.0 آمپرساعت
 
8    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/10Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 10 آمپرساعت
 
9    

Saft BATTERY

Seald lead acid

6V/12Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 12 آمپرساعت
 
10    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12v/0.8Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 6 ولت 0.8 آمپرساعت
 
11    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/1.2Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 1.2 آمپرساعت
 
12    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/2.3Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 2.3 آمپرساعت
 
13    

GMP BATTERY

Seald lead acid

12V/2.6Ah
 

باطری جی ام پی

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 2.6 آمپرساعت
 
14    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/3Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 3.0 آمپرساعت
 
15    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/3.5Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 3.5 آمپرساعت
 
16    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/4.5Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 4.5 آمپرساعت
 
17    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/5.5Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 5.5 آمپرساعت
 
18    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/7.2Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 7.2 آمپرساعت
 
19    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/12Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 12 آمپرساعت
 
20    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/18Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 18آمپرساعت
 
21    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/24Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 24 آمپرساعت
 
22    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12v/33Ah

 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 33 آمپرساعت
 
23    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/38Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 38 آمپرساعت
 
24    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/42 Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 42 آمپرساعت
 
25    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V 45 Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 45 آمپرساعت
 
26    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/65Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 65 آمپرساعت
 
27    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/80Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 80آمپرساعت
 
28    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/100Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 100 آمپرساعت
 
29    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/120Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 120 آمپرساعت
 
30    

Saft BATTERY

Seald lead acid

12V/200Ah
 

باطری سافت

سیلد لید اسید خشک

باطری 12 ولت 200 آمپرساعت
 

 

 

برند محصولات

SONY
VARTA
SAFT
RENATA
OSEL
PANASONIC
DURACELL
ENERGIZER
LEOCH
CFL
«
»

 

 

 

 

 

نشانی:

تهران ، لاله زار جنوبی ، پاساژ حضرت ابوالفضل ، طبقه اول ، پلاک 42/1

 

تلفن تماس:

02133993016