ردیف تصویر مدل نوع قیمت
1  

SONY BATTERY

AAA 1.5v Alkaline 2pcs

Made in Indonesia

 

باطری سونی

نیم قلمی 2 عددی آلکالاین

تولید کشور اندونزی

-----
2  

SONY BATTERY

AA 1.5v Alkaline 2pcs

Made in Indonesia

 

باطری سونی

قلمی 2 عددی آلکالاین

تولید کشور اندونزی

 
3  

SONY BATTERY

9v Alkaline 1pcs STAMINA

Made in Indonesia

 

باطری سونی

9ولت آلکالاین

تولید کشور اندونزی

 
4  

DURACELL

Size AAA

Alkaline Battery

1.5v 2pcs

 

باطری دوراسل

سایز نیم قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
5  

DURACELL

Size AA

Alkaline Battery

1.5v 2pcs

 

باطری دوراسل

سایز قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
6  

DURACELL

Size AAA

Alkaline Battery

1.5v 4pcs

 

باطری دوراسل

سایز نیم قلمی آلکالاین

1.5ولت 4عددی

 
7  

DURACELL

Size AA

Alkaline Battery

1.5v 4pcs

 

باطری دوراسل

سایز قلمی آلکالاین

1.5ولت 4عددی

 
8  DURACELL

Size C

Alkaline Battery

1.5v 2pcs

 

باطری دوراسل

سایز متوسط آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
9  DURACELL

Size D

Alkaline Battery

1.5v 2pcs

 

باطری دوراسل

سایز بزرگ آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
10  DURACELL

Size 9v

Alkaline Battery

9v 1pcs

 

باطری دوراسل

سایز 9ولت آلکالاین

9ولت 1عددی

 
11  

Gilsun Battery

Size AA

Super Alkaline
 

باطری گیلسون

سایز قلمی

باتری آلکالاین

بسته بندی کارتی

 
12  

Gilsun Battery

Size AAA

Super Alkaline

 

باطری گیلسون

سایز نیم قلمی

باتری آلکالاین

بسته بندی کارتی

 
13  

777 BATTERY

Size AAA

Super Alkaline
 

باطری 777

سایز نیم قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
14  

777 BATTERY

Size AA

Super Alkaline
 

باطری 777

سایز قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
15  

777 BATTERY

Size C

Super Alkaline
 

باطری 777

سایز متوسط آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
16  

777 BATTERY

Size D

Super Alkaline
 

باطری 777

سایز متوسط آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
17  

energizer

alkaline battery

1.5V Size AA

2pcs

 

باطری انرژایزر

سایز قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
18  

energizer

alkaline battery

1.5V Size AََAA

2pcs

 

باطری انرژایزر

سایز نیم قلمی آلکالاین

1.5ولت 2عددی

 
19  

energizer

alkaline battery

1.5V Size AA

4pcs

 

باطری انرژایزر

سایز قلمی آلکالاین

1.5ولت4 عددی


 
20  

energizer

alkaline battery

1.5V Size AAA

4pcs

 

باطری انرژایزر

سایز نیم قلمی آلکالاین

1.5ولت4 عددی

 
21    

energizer

alkaline battery

1.5V Size AA

6pcs

 

باطری انرژایزر

قلمی آلکالاین 6 عددی

 
22    

energizer

alkaline battery

1.5V Size AAA

6pcs

 

باطری انرژایزر

نیم قلمی آلکالاین 6 عددی

 
23  

energizer

alkaline battery

1.5V Size C

2pcs

 

باطری انرژایزر

سایز متوسط آلکالاین

2عددی
 
24  

energizer

alkaline battery

1.5V Size D

2pcs

 

باطری انرژایزر

سایز بزرگ آلکالاین

2عددی
 
25  

energizer

alkaline battery

Size 9v

 

باتری انرژایزر

سایز 9ولت آلکالاین


 
26  

SabaBattery

Size C Alkaline

1.5Volts

2pcs

 

صبا باتری

سایز متوسط آلکالاین

2عددی

 
27  

Osel battery

alkaline

1.5V Size ََAAA

2pcs

 

باطری اسل

سایز نیم قلمی آلکالاین

2عددی
 
28  

Osel battery

alkaline

1.5V Size ََAA

2pcs

 

باطری اسل

سایز قلمی آلکالاین

2عددی

 
29  

Osel battery

alkaline

1.5V Size ََC

2pcs

 

باتری اسل

سایز متوسط آلکالاین

2عددی

 
30  

Osel battery

alkaline

1.5V Size ََD

2pcs

 

باتری اسل

سایز بزرگ آلکالاین

2عددی

 

 

برند محصولات

SONY
VARTA
SAFT
RENATA
OSEL
PANASONIC
DURACELL
ENERGIZER
LEOCH
CFL
«
»

 

 

 

 

 

نشانی:

تهران ، لاله زار جنوبی ، پاساژ حضرت ابوالفضل ، طبقه اول ، پلاک 42/1

 

تلفن تماس:

02133993016