ردیف تصویر مدل نوع قیمت
1  

TYPE 14

2.4V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
------
2  

TYPE 14

2.4v 300 mah

Ni-Cd

For PANASONIC

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
3  

2.4V 1500 Mah

TYPE 14

HHR-509

For PANASONIC

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی


 
4  

2.4V 1500 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

سافت باطری

مخصوص تلفن های پاناسونیک
 
5  

2.4V 880 Mah

Ni-MH

For SIEMENS

سافت باطری

مخصوص تلفن های زیمنس و...
 
6  

2.4V 950 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

سافت باطری

مخصوص تلفن های زیمنس و...
 
7  

TYPE 36

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
8  

2.4V 950 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

سافت باطری

مخصوص تلفن های زیمنس و...
 
9  

TYPE 36

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
10  

TYPE 36

3.6V 600 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

سافت باطری

مخصوص تلفن های پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
11  

TYPE 1

3.6V 600 Mah

P-P501

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
12    

TYPE 36

3.6V 600 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
13    

TYPE 1

3.6V 600 Mah

P-P501

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
14    

3.6V 1900 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
15    

HHR-P401

3.6V 1150 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
16    

3.6V 300 Mah

Ni-MH

For FUJITEL

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی
 
17    

3.6V 500 Mah

Ni-MH

For SIEMENS

 

 

سافت باطری

مخصوص تلفن های زیمنس و...
 
18    

TYPE 22

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
19    

3.6V 950 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
20    

KX-A37

3.6V 110 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

 

سافت باطری

مخصوص تلفن های پاناسونیک
 
21    

KX-A38

3.6V 110 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک

 
22    

KX-A45

TYPE 39

Ni-Cd

For PANASONIC

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک

 
23    

TYPE 22

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
24    

KX-A43

TYPE 43

Ni-Cd

For PANASONIC

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای پاناسونیک

 
25    

PR-3100

4.8V 700 Mah

Ni-MH

For COBRA

   
26    

KX-A92

TYPE 92

3.6V 600 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

 مخصوص تلفن های پاناسونیک  
27    

KX-A150

TYPE 150

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
28    

HHR-P103

3.6V 700 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
29    

HHR-P104

3.6V 830 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
30    

HHR-P105

3.6V 830 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
31    

P-511

3.6V 850 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
32    

HHR-P513

3.6V 1500 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

 مخصوص تلفنهای پاناسونیک  
33    

3.6V 210 Mah

Ni-MH

For FUJITEL

   
34    

3.6V 450 Mah

Ni-MH

For FUJITEL

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای چینی

پانافون ، فوجی تل

میکروتل و...
 
35    

3.6V 300 Mah

Ni-MH

For FUJITEL

 

سافت باطری

مخصوص تلفنهای

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
36    

KX-A36A

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
37    

3.6V 280 Mah

Ni-Cd

For PANAPHONE

&...

 

مخصوص تلفنهای چینی

پانافون ، فوجی تل

میکروتل و...
 
38    

4.8V 280 Mah

Ni-Cd

For PANAPHONE

&...

 

مخصوص تلفنهای چینی

پانافون ، فوجی تل

میکروتل و...
 
39    

3.6V 280 Mah

Ni-Cd

For PANAPHONE

&...

 

مخصوص تلفنهای چینی

پانافون ، فوجی تل

میکروتل و...
 
40    

3.6V 280 Mah

Ni-Cd

For PANAPHONE

&...

 

مخصوص تلفنهای چینی

پانافون ، فوجی تل

میکروتل و...
 
41    

PR-3100

4.8V 700 Mah Ni-MH

Ni-MH

For COBRA

   
42    

KX-A36

3.6V 850 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
43    

SENAO-258-STAR

4.8V 1200 Mah

Ni-MH

For SENAO

   
44    

TYPE 14

2.4V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
45    

4.8V 1600 Mah

Ni-MH

For PANASONIC

&...

   
46    

STAR-258

4.8V 1100 MaH

Ni-Cd

For SENAO

&...

   
47    

KX-A36A

3.6V 300 Mah

Ni-Cd

For PANASONIC

&...

 

مخصوص تلفنهای پاناسونیک ،

پانافون ، میکروتل و انواع

تلفنهای ژاپنی و چینی

 
48    

3.6V 350 Mah

Ni-MH

   

 

 

 

برند محصولات

SONY
VARTA
SAFT
RENATA
OSEL
PANASONIC
DURACELL
ENERGIZER
LEOCH
CFL
«
»

 

 

 

 

 

نشانی:

تهران ، لاله زار جنوبی ، پاساژ حضرت ابوالفضل ، طبقه اول ، پلاک 42/1

 

تلفن تماس:

02133993016